back to top
2024. július 19. 08:28

KezdőlapORBMegszűnik az SP sportrendszám – MNASZ közlemény

Megszűnik az SP sportrendszám – MNASZ közlemény

-

Tájékoztató a sportrendszám kiváltásának és hosszabbításának folyamatáról és a nem sportrendszámos versenyjárművek időszakos vizsgálatának rendjéről.

2012.10.22. óta a közlekedési hatóság a közúton történő autóversenyzés elősegítése érdekében vezette be a mindenki számára elérhető „SP” betűjelű „sportrendszámot”.

2022.07.01-től az új típusú rendszámok bevezetése után „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kapnak a versenyautók jelenlegi „SP” rendszámokkal megegyező feltételekkel.

A korábban kiadott „SP” rendszámok érvényesek maradnak. Főbb előnyei az „állandó” rendszámmal szemben:

  • –  nem szükséges forgalomba helyezni a versenyautót, csak ideiglenes forgalomba helyezés történik, ezért egyszerűbb és olcsóbb az üzembe helyezés és az üzemeltetés.
  • –  nem szükséges átalakítási engedély, egy már forgalomban levő járműre, csak az MNASZ által biztosított homológ lapok és azok kiegészítései, valamint az érvényes gépkönyv birtokában igényelhető.Ehhez ad segítséget és írja le lépésről- lépésre a teendőket ez a tájékoztató.

I. lépés II. lépés III. lépés IV. lépés

MNASZ, mint Országos Sportági Szövetség A közlekedési hatóság vizsgáló állomása Biztosító Központi Okmányiroda

I. lépés MNASZ Gépkönyv, Szakvélemény kiállítása.

Gépkönyvezési időpontok a

https://mnasz.hu/hu/sportagak-bizottsagok/bizottsagok/autostechnikai/

elérhetőségen találhatóak.

Kérünk mindenkit, hogy előzetesen jelentkezzen be, az alábbi linken található adatlap kitöltésével

https://mnasz.hu/uploads/documents/60/gepkonyvezesi_adatlap_2020.xlsx és az [email protected] címre történő elküldésével.

Az email tárgyába a gépkönyvezés időpontja és helyszíne kerüljön.

A gépkönyvezésen, versenykész járművel és az alábbi dokumentumokkal kell megjelenni:

– MNASZ gépkönyv ( amennyiben már rendelkezik vele)
– Kitöltött gépkönyvezési adatlap (ami e-mailben elküldésre került a jelentkezésnél)
– járműokmányokkal (forgalmi engedély vagy ideiglenes forgalomba tartási engedély és

tulajdonjog változás esetén adás-vételi szerződés vagy számla)
– Homologizációs lap – amennyiben a szabályok előírjak az MNASZ által befogadott VO

kiterjesztésekkel – vagy Historic Technical Passport (új VO kiterjesztések befogadásához 2

példány kinyomtatása szükséges)
– bukóketrec tanúsítvány
– nem gyári üzemanyagtank esetén, üzemanyagtank ceritfikát (FIA homológ üzemanyagtank

esetén kérjük a homológ címke láthatóvá tételét)
MNASZ gépkönyv kiváltása, érvényesítésének díja: új 30.000 Ft, hosszabbítás 20.000 Ft

Szakvélemény kiállítása (az első hatósági ügyintézéshez, ill. ha
bármilyen adatváltozás történik a gépkönyv adataiban, szükséges a szakvélemény cseréje is a következő műszaki szemléhez)díja: 20.000 Ft
Érvényes MNASZ gépkönyvvel rendelkező járművekre, a kezdeményező kérelmére kerül kiállításra.

II. lépés A közlekedési hatóság vizsgáló állomása (a fővárosban a Mozaik utcai kirendeltsége)

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
2.§ (8) i) „versenyjármű”: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi, 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 11/A. § szerinti versenyjármű szemle. A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet előírásainak a 112/B. § és 112/C. §-ban és a 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2. Cikk (4) a).-ban található eltérésekkel.

Előzetes bejelentkezés a helyi közlekedési hatóság eljárási rendje szerint. (BFKH. Mozaik utcai kirendeltségre történő időpont egyeztetés e-mailben jarmu- [email protected])

A szemlére a felkészített járművön kívül a következő eredeti dokumentumok szükségesek:

– Forgalmi engedély
– magyar rendszámmal nem rendelkező versenyjármű esetén külföldi forgalmi
.engedély vagy törzskönyv + adásvételi szerződés vagy számla.
– Országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség (MNASZ) által – a járműhöz kiállított érvényes gépkönyv.
– SP rendszám kiadásához hozzájáruló, MNASZ által kiadott Szakvélemény amellyel a szemlén bemutatott jármű mindenben megegyezik. (ülések, övek, üzemanyagtank, motor stb.) – Homologizációs lap – amennyiben a szabályok előírjak az MNASZ által befogadott VO kiterjesztésekkel – vagy Historic Technical Passport.
– Bukóketrec tanúsítvány.
– Teljesítménymérés jegyzőkönyv (30 napnál nem régebbi, aláírással és bélyegzővel hitelesítve). – Motorcsere esetén, motor származásának igazolása számlával vagy adás-vételi szerződéssel
– Tulajdonjog változás esetén adásvételi szerződés vagy számla.
– Amennyiben cég a tulajdonos Cégkivonat és Aláírási címpéldány legalább fénymásolatban
– Meghatalmazotti eljárás esetén, jogszabályoknak megfelelő kézzel írt meghatalmazás vagy géppel írva két tanúval hitelesítve.

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 11/A. § (3) Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásához szükséges „Műszaki Adatlap”-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg.

Versenyjármű szemle díja: 1190 Ft.

III. lépésKötelező Gépjármű Felelősségbiztosítási Szerződésmegkötése

2022. január 01-én a Groupama-Garancia Biztosító Zrt az alábbiak szerint hirdetett kötelező felelősségbiztosítási díjat az SP rendszámmal rendelkező gépjárművekre:

Határozott tartalmú szerződéseknél:

SP rendszám éves díja: 78 252.- Ft
Az éves díjat kell osztani 365-tel, és meg kell szorozni 30-cal. A díjat minden megkezdett 30 napos időszakra meg kell fizetni.

Pl:
kockázatviselés kezdete: 2022.01.01. , vége : 2022.12.31.
ebben az esetben 78.252,- / 365 * 30 = 6.432,- /hó , 12 hónapra 6.432,- * 12 = 77.184,-

kockázatviselés kezdete: 2022.03.01., vége : 2022.11.25.
ebben az esetben 78.252,- / 365 * 30 = 6.432,- /hó , 9 hónapra 6.432,- * 9 = 57.888,-

IV. lépés BFKH, Központi Okmányiroda

Címe: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:00-20:00 Szombat- Vasárnap: 8:00-14:00

326/2011. (XII.28) Korm. rendelet 69/A. § (1)
Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezési feltételei:

a) a jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása,
b) a jármű érvényesített gépkönyvének bemutatása,
c) a műszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármű szemle alapján kiállított Műszaki Adatlap bemutatásával, és
d) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása.

Az ügyintézés végén átvehető:

– SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
– Ideiglenes forgalomban tartási engedély – Indításinapló

Eljárási díjak:
Első alkalommal: rendszám, indítási napló, ideiglenes forgalomba tartási engedély: 19000 Ft. Hosszabbításkor: Ideiglenes forgalomban tartási engedély: 2500 Ft.
(Indítási napló csere esetén + 3500 Ft.)

A nem sportrendszámos versenyjárművek hatósági műszaki vizsgálatának rendje:

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
2.§ (8) i) „versenyjármű”: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 12.§ szerint időszakos vizsgálatra kell állítani
A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet előírásainak a 112/B. § és 112/C. §-ban és a 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2. Cikk (4) a).-ban található eltérésekkel.

A vizsgára a helyi közlekedési hatóság eljárási rendje szerint kell jelentkezni.

(BFKH. Mozaik utcai kirendeltségre időpontot elektronikusan lehet foglalni: https://me-kia.kh.gov.hu/bejelentkezes)

Az időszakos vizsgán szükséges dokumentumok:
– Forgalmi engedély
– Országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség (MNASZ) által a

járműhöz kiállított érvényes gépkönyv.
– Homologizációs lap – amennyiben a szabályok előírjak az MNASZ által befogadott VO kiterjesztésekkel – vagy Historic Technical Passport
– Bukóketrec tanúsítvány
– Teljesítménymérés jegyzőkönyv (30 napnál nem régebbi, aláírással és bélyegzővel hitelesítve)

– Átalakítási engedély

– (amennyiben a kérelem felvitelnél a KÖKIR rendszer kéri, kötelező felelősség biztosítás meglétét igazoló dokumentum)

– Tulajdonjog változás esetén adásvételi szerződés vagy számla
– Amennyiben cég a tulajdonos Cégkivonat és Aláírási címpéldány legalább fénymásolatban
– Meghatalmazotti eljárás esetén, jogszabályoknak megfelelő kézzel írt meghatalmazás vagy géppel írva két tanúval hitelesítve.

A vizsgálat hatósági díja: 16.290 Ft.
Összkerék hajtású jármű vizsgálatának pótdíja: 4100 Ft.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
11. §(3) Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított
f) versenyjármű esetében 1 évben kell meghatározni.

A tájékoztatót összeállította: MNASZ Autós Technikai Bizottság

Friss